2022-07-25

Baltijos šalių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos pradeda koordinuotą atitikties priežiūrą trumpalaikės transporto priemonių nuomos srityje

2022 m. liepos 25 d. Baltijos šalių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Datu valsts inspekcija ir Andmekaitse Inspektsioon) pradeda koordinuotą prevencinę asmens duomenų tvarkymo atitikties priežiūrą trumpalaikės transporto priemonių nuomos srityje.

Koordinuotų priežiūros veiksmų institucijos imasi siekdamos parengti rekomendacijas asmens duomenų tvarkymui ir apsaugai tobulinti. Dėl to susitarta dar 2021 m. Baltijos šalių susitikime, kad Lietuva, Latvija ir Estija organizuos sektorinę stebėseną. 

Priežiūros institucijos susitarė, kad bus stebimos įmonės, siūlančios trumpalaikių transporto priemonių, įskaitant elektrinius paspirtukus, nuomą, ir kurių pagrindiniai paslaugų gavėjai yra fiziniai asmenys.

Pirmiausia bus stebimos bendrovės, kurių pagrindinė verslo vieta yra vienoje iš Baltijos šalių ir kurie savo paslaugas siūlo visose Baltijos šalyse. Atsižvelgdamos į savo sprendimų priėmimo nepriklausomumą, kiekviena priežiūros institucija galės išplėsti priežiūros apimtį, įtraukdama įmonių, kurios taip pat veikia tik vienoje valstybėje narėje, veiklą.

Priežiūros veiksmų tikslas – stebėti, kaip laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), taip padedant aktyviai spręsti galimas grėsmes piliečių asmens duomenims sektoriuje, kurio svarba daugelio piliečių kasdieniame gyvenime sparčiai augo pastaruosius trejus metus.

Surinkta informacija bus koordinuotai analizuojama ir priežiūros institucijos spręs dėl galimų tolimesnių priemonių, parengdamos gerosios praktikos rekomendacijas šias ir panašias paslaugas fiziniams asmenims teikiančioms įmonėms.

PAPILDOMA INFORMACIJA:
2021 m. rugsėjo 2 ir 3 d. Baltijos šalių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų susitikime buvo prieita prie išvados, kad glaudesnis priežiūros institucijų bendradarbiavimas prisidės prie efektyvesnės ir nuoseklesnės asmens duomenų tvarkymo priežiūros Baltijos šalyse.