2024-05-09

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pasitinka Vaiko dieną bendraudama su vaikais

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI), prisidėdama prie Vaiko dienos (nuo šių metų švenčiama trečiąjį gegužės penktadienį) šventimo, bei suprasdama, kad vaikų neatsiejama kasdienybe tapo technologijų naudojimas, 2024 m. gegužės 8 d. pakvietė Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos penktokus į edukaciją „Saugok savo ir kitų asmens duomenis!“. Susitikimo metu vaikai turėjo galimybę diskutuoti apie jų saugumą internete bei kaip savo elgesiu galima prisidėti prie savo ir kitų asmenų privatumo ir asmens duomenų apsaugos.

Nors visos organizacijos yra įpareigotos tvarkyti duomenis tinkamai ir rūpestingai, nes šią pareigą joms nustato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), teisės aktas, numatantis bendras asmens duomenų apsaugos taisykles visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, tačiau nepakanka, kad tik kiti stengtųsi apsaugoti mūsų asmens duomenis.

Pasak Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovės Dijanos Šinkūnienės: „Mūsų vaikų ženkli gyvenimo dalis vyksta elektroninėje erdvėje (mokykla, užklasinė veikla, namų darbai, edukacijos, žaidimai internete ir kitos pramogos), todėl privalome juos įspėti apie tykančius pavojus, mokyti būti budrius, padėti suprasti kokias pasekmes gali sukelti nesaugus elgesys internete ir pan.“

Ši nauja bendravimo su vaikais tiesiogiai VDAI patirtis parodė, kad apie asmens duomenų apsaugą reikia pradėti kalbėti jau su pradinukais, nes pokalbis su penktokais atskleidė, kad tokio amžiaus vaikai aktyvūs internete, tačiau visų pavojų dar neįvertina. Vaikų smalsumas be galo didelis, todėl VDAI ieškos būdų kaip padėti pedagogams supažindinti vaikus su pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo aspektais mokyklose. Tik bendromis pastangomis galime ugdyti atsakingą jaunąją kartą.

 

20 žingsnių vaikams ir paaugliams, kaip apsaugoti savo asmens duomenis internete