BDAR

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


DARBDAVIŲ apklausa dėl asmens duomenų ir privatumo apsaugos darbo santykių kontekste

Data

2021 05 26

Įvertinimas
4
apklausa.png

Įgyvendinant europinį „SolPriPa 2 WORK“ projektą, vykdomos anoniminės viešojo ir privataus sektoriaus DARBDAVIŲ apklausos. Jos skirtos nustatyti esamą padėtį, kylančius klausimus ir neaiškumus dėl asmens duomenų ir privatumo apsaugos, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų taikymo darbo santykių kontekste.

Kviečiame užpildyti apklausas įmonių ir institucijų įvairaus lygmens vadovus. Apklausą sudaro tik 15 klausimų. Vienas iš jų atviras, kur galėsite pateikti Jums rūpimus klausimus ar kitą informaciją. Iš anksto dėkojame!

 

Apklausa DARBDAVIAMS
(privataus sektoriaus)

 

Apklausa DARBDAVIAMS
(viešojo sektoriaus)

 

Įvertinę apklausos rezultatus projekto vykdytojai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) ir Mykolo Romerio universitetas (MRU)  parengs mokymų ir informacinę, metodinę medžiagą, aktualią darbdaviams dėl asmens duomenų tvarkymo darbo santykių metu.

„SolPriPa 2 WORK“ projekto metu parengta informacija prieinama: