2021-10-22

Dėl buitinių elektros energijos vartotojų asmens duomenų perdavimo nepriklausomiems tiekėjams teisėtumo

Lietuvoje įsibėgėjus elektros tiekimo rinkos liberalizavimo procesui, gyventojai, kaip buitiniai elektros energijos vartotojai, elektroniniais laiškais, žinutėmis ar skambučiais sulaukia nepriklausomų tiekėjų individualių paslaugos pasiūlymų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčiai sudaryti. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) pastebi šioje situacijoje gyventojus neraminančius klausimus. Gyventojams nėra aišku, ar nepriklausomi tiekėjai elgiasi teisėtai naudodami jų asmens duomenis, tokius kaip, pavyzdžiui, adresas, kontaktiniai duomenys, vienerių metų objekto elektros energijos suvartojimo istorija, pateikdami individualius paslaugos pasiūlymus.

VDAI atkreipia dėmesį, kad Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) nedraudžia asmens duomenų perdavimo, tačiau nustato bendrąsias taisykles, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, taip pat ir perdavimu kitiems asmenims (BDAR 1 straipsnio 1 dalis). Teisėtai asmens duomenys gali būti perduodami (įskaitant naudojami), šiomis teisėtomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, pavyzdžiui, jeigu duomenų subjektas yra viena iš sutarties šalių (arba veiksmai atliekami jo prašymu prieš sudarant tokią sutartį) ir (ar) tokius duomenis būtina tvarkyti, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė. Taigi, duomenų subjekto sutikimas nėra vienintelė teisėta asmens duomenų perdavimo sąlyga.

Svarbu pabrėžti, kad aptariamu atveju AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) konkrečius asmens duomenis perduoda nepriklausomiems tiekėjams Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (EEĮ) nustatyta tvarka, t. y. buitinių vartotojų, kurie ESO neišreiškė nesutikimo dėl jų asmens duomenų perdavimo, duomenys yra perduodami nepriklausomiems tiekėjams šio įstatymo nustatyta tvarka, o ne asmens sutikimo pagrindu. Nepriklausomi tiekėjai gautus asmens duomenis naudoja elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties sudarymo su gyventoju, kaip buitiniu elektros energijos vartotoju, tikslais. Todėl, jeigu gyventojas neatsako į gautą ESO laišką, tai nereiškia savaime draudimo, kad jo asmens duomenys nebūtų perduoti nepriklausomiems tiekėjams. ESO neperduotų konkrečių asmens duomenų nepriklausomiems tiekėjams tik tuo atveju, jei yra aiškiai išreikštas šio asmens nesutikimas, t. y.  įstatymas įtvirtina vadinamąjį „opt-out“ principą.

Buitiniam vartotojui EEĮ taip pat suteikia galimybę, kai buitinio vartotojo duomenys yra perduoti nepriklausomam tiekėjui, apie savo nesutikimą tvarkyti duomenis informuoti konkretų nepriklausomą tiekėją arba tais atvejais, kai vartotojas nesutinka, kad nepriklausomiems tiekėjams perduoti duomenys būtų tvarkomi visų nepriklausomų tiekėjų, apie tokį bendrą nesutikimą informuojamas ESO. Taigi, vartotojas gali pasinaudoti EEĮ suteikta galimybe nesutikti dėl duomenų tvarkymo.

VDAI tikisi, kad pateikta informacija padės energijos rinkos liberalizavimo dalyviams geriau suprasti su asmens duomenų tvarkymu susijusias jų teises ir pareigas, kad pavyktų kuo sklandžiau įgyvendinti suplanuotus pokyčius.

Papildomos informacijos galite rasti ESO pranešime spaudai>>