BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Dėl Valstybės įmonėje Registrų centras įvykusio incidento

Data

2020 07 24

Įvertinimas
8
recover.jpg

Siekdami informuoti visuomenę apie didelį atgarsį sukėlusį incidentą duomenų saugumo srityje, pranešame, kad Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (toliau – VDAI) per Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytą 72 valandų terminą buvo gauti pranešimai apie tai, kad dėl 2020-07-20 Valstybės įmonėje „Registrų centras“ (toliau – VĮ „Registrų centras“) įvykusio incidento, sutrikdžiusio valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų, kurių tvarkytojas yra VĮ „Registrų centras“, veikimą (toliau – Incidentas), galėjo kilti grėsmė šiuose valstybės registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkomų asmens duomenų saugumui.

Valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojų ir tvarkytojų pranešimais VDAI buvo informuota, kad Incidentas paveikė šiuos valstybės registrus ir informacines sistemas:

 • Nekilnojamo turto registrą;
 • Juridinių asmenų registrą;
 • Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
 • Turto areštų aktų registrą;
 • Testamentų registrą;
 • Vedybų sutarčių registrą;
 • Lietuvos Respublikos hipotekos registrą;
 • Įgaliojimų registrą;
 • Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą;
 • Sutarčių registrą;
 • Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą;
 • Antstolių informacinę sistemą;
 • Licencijų informacinę sistemą;
 • Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą;
 • Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą;
 • Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą.

Informuojame, kad VDAI šiuo metu analizuoja gautus pranešimus, vertina valstybės registrų tvarkytojo atliktus veiksmus, tačiau galutinį sprendimą dėl tolimesnių veiksmų ir VDAI tyrimo apimties priims tuomet, kai bus gauta VĮ „Registrų centras“, kaip valstybės registrų tvarkytojo, atliekamo vidinio incidento ir galimo asmens duomenų saugumo pažeidimo tyrimo išvada.

Apie VDAI tyrimo rezultatus visuomenė bus informuota papildomai.