>
2023-12-19

Europos duomenų apsaugos valdyba apžvelgė Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 5 metų įgyvendinimą

Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV), Europos Sąjungos (ES) valstybių narių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijas vienijanti europinė institucija, gruodžio 15 d. vykusiame plenariniame posėdyje patvirtino BDAR 5 metų taikymo apžvalgą, kuri sudarys dalį Europos Komisijos rengiamos BDAR įgyvendinimo ataskaitos.

EDAV pasidalijo tokiomis įžvalgomis:
- BDAR taikymas pirmuosius penkerius su puse metų buvo sėkmingas;
- šiuo metu per anksti persvarstyti BDAR;
- ES teisės aktų leidėjai raginami skubiau priimti naują reglamentą, kuriuo būtų nustatytos papildomos procedūrinės taisyklės, susijusios su tarpvalstybiniu BDAR vykdymo užtikrinimu;
- EDAV ragina ES teisės aktų leidėjus ir Europos Komisiją siekti didesnio naujų funkcijų ir įgaliojimų, patikėtų asmens duomenų priežiūros institucijoms ir EDAV pagal naujus teisės aktus, aiškumo ir vienodumo;
- duomenų apsaugos institucijoms ir EDAV būtini pakankami ištekliai, kad jos galėtų vykdyti savo užduotis.

 

Daugiau informacijos galite rasti EDAV pranešime spaudai>>

BDAR 5 metų įgyvendinimo apžvalga>>

Atskirų valstybių indėlis į EDAV apžvalgą>>