BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas dėl ES ir JAV „privatumo skydo“

Data

2020 07 20

Įvertinimas
5
court_vs2.jpg

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2020 m. liepos 16 d. sprendimu pripažino negaliojančiu Europos Sąjungos Komisijos 2016 m. liepos 12 d. įgyvendinamąjį sprendimą (ES) 2016/1250 dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB. 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija primena, kad Europos Komisija, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pripažinus Europos Komisijos 2000 m. liepos 26 d. sprendimą 2000/520/EB dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl „saugaus uosto“ privatumo principų teikiamos apsaugos pakankamumo ir su tuo susijusių JAV komercijos departamento pateiktų „Dažnai užduodamų klausimų“ negaliojančiu, 2016 m. priėmė Sprendimą „Privatumo skydas“, kuris leido asmens duomenis perduoti duomenų gavėjams Jungtinėse Amerikos Valstijose, kurie laikosi šiame sprendime nustatytų duomenų apsaugos principų be papildomų formalumų.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, kaip Europos duomenų apsaugos valdybos narė, kartu su kitų Europos Sąjungos valstybių narių kolegomis analizuoja priimtą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą ir pateiks papildomus paaiškinimus suinteresuotosioms šalims bei rekomendacijas dėl asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims priemonių naudojimo pagal teismo sprendimą.

Išsamiau: Europos duomenų apsaugos valdybos svetainėje

ES Teisingumo teismo sprendimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas (Byloje C‑311/18)