2021-08-12

Ieškome kolegų į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Priežiūros skyrių

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija kviečia tarnybinio kaitumo būdu prisijungti prie Priežiūros skyriaus komandos. Tarnybinio kaitumo būdu karjeros valstybės tarnautojas gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas, jeigu jis atitinka pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.


Pagrindinės Jūsų kompetencijos:

  • Teisės bakalauras
  • Užsienio kalba (anglų, prancūzų arba vokiečių) ne žemesniu kaip B2 lygiu


Pagrindinės funkcijos:

  • Nagrinėti asmenų skundus
  • Atlikti tikrinimus
  • Nagrinėti asmens duomenų saugumo pažeidimus
  • Atstovauti inspekcijos interesams teismuose ir kitose institucijose
  • Nagrinėti prašymus perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms
  • Teikti išankstines konsultacijas


Šiuo metu Jūsų laukiančios laisvos vietos:

*Darbo užmokestis priklausys ir nuo valstybės tarnautojo tarnybos Lietuvos valstybei stažo, dalyvavimo pensijos kaupime, taikytino neapmokestinamojo pajamų dydžio.


Susidomėjote – pasikalbėkime:

Daiva Tamulionienė
Priežiūros skyriaus vedėja
(8 5) 219 7278
[email protected]

ar

Ramunė Šulinskienė
Administravimo skyriaus vyriausiąja specialiste
(8 5) 231 2680
[email protected]