2021-09-29

Kaip tinkamai įgyvendinti duomenų subjekto prašymą pateikti telefoninio pokalbio įrašo kopiją

Organizacijoms dažnai kyla klausimų, kaip įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas tinkamai asmeniui pateikti telefoninio pokalbio įrašo kopiją.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad įgyvendinant vieno asmens teisę organizacija turi pateikti tvarkomų asmens duomenų kopiją, tačiau teisė gauti kopiją negali daryti neigiamo poveikio ir kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

Platesnės informacijos apie tai galite rasti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtame DUK „Duomenų subjekto teisė susipažinti su savo duomenimis: kaip duomenų valdytojui tinkamai įgyvendinti duomenų subjekto prašymą pateikti telefoninio pokalbio įrašo kopiją?“>>