BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Paskelbtas konkursas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pareigoms užimti

Data

2022 09 22

Įvertinimas
5
vadovo konkursas.png

Paskelbtas konkursas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pareigoms užimti.

Konkursas skelbiamas baigiantis dabartinio vadovo kadencijai.

Institucijos vadovui keliami tikslai:

  • Stiprinti prevencinę veiklą;
  • Didinti duomenų valdytojų, duomenų apsaugos pareigūnų ir duomenų subjektų žinias, kompetenciją ir įgūdžius asmens duomenų apsaugos srityje;
  • Kelti pasitikėjimą viešojo sektoriaus atliekamu asmens duomenų tvarkymu;
  • Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą asmens duomenų apsaugos srityje.
     

Kandidatų prašymai dalyvauti konkurse priimami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki šių metų spalio 4 d. Platesnė informacija>>

Informacijos bukletas pretendentui>>