BDAR

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Planuojami techniniai darbai, susiję su Inspekcijos interneto svetaine

Data

2021 04 28

Įvertinimas
3
www-update.jpg

Informuojame, jog  2021 m. gegužės 4 d. nuo 18.00 val. iki  22.00 val. bus vykdomi interneto svetainės naujinimo planiniai darbai.  Darbų metu galimi trumpalaikiai internetinės svetainės veiklos sutrikimai.