BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Rekomendacija dėl vaizdo duomenų tvarkymo daugiabučiuose ir privačiuose gyvenamuosiuose namuose

Data

2019 04 26

Įvertinimas
2
videodns1.jpg

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija sulaukia daugybės kreipimųsi pasikonsultuoti ir asmenų skundų dėl vaizdo stebėjimo. Tai viena iš pagrindinių temų, dėl kurios, kilus nesutarimų, žmonės nori pasiaiškinti ar apginti savo teises į privatumo ir asmens duomenų apsaugą. 2018 m. inspekcija suteikė 538 konsultacijas dėl vaizdo stebėjimo ir tai yra 9 proc. visų suteiktų konsultacijų. Taip pat 2018 m. dėl vaizdo stebėjimo gauti 149 skundai, sudarę 17 proc. bendro per metus gautų skundų skaičiaus.

Parengėme rekomendacijas vaizdo duomenų tvarkymo tematika, pasitelkę ilgametę vaizdo duomenų tvarkymo priežiūros patirtį. Taip pat rekomendacijose atsižvelgiame į tarptautinių darbo grupių išaiškinimus, vadovaujamės aukščiausios instancijos Lietuvos ir Europos teismų suformuota praktika bei Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintais bendrais asmens duomenų tvarkymo principais.

Šiose rekomendacijose aptarta keletas vaizdo duomenų tvarkymo temų:

  • Bendrieji asmens duomenų tvarkymo reikalavimai, taikomi vaizdo duomenų tvarkymui;
  • Vaizdo stebėjimas daugiabučiuose namuose;
  • Privačių asmenų vykdomas vaizdo stebėjimas;

Rekomendacija dėl vaizdo duomenų tvarkymo daugiabučiuose ir privačiuose gyvenamuosiuose namuose (2019-04-25)