BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


SMS žinutės dėl koronaviruso grįžtantiems iš užsienio siunčiamos teisėtai

Data

2020 07 01

Įvertinimas
7
SMS covid.png

Pastaruoju metu visuomenėje kyla nuogąstavimų dėl asmens duomenų tvarkymo teisėtumo mobiliojo ryšio operatoriams siunčiant SMS žinutes dėl koronaviruso (COVID-19), kuriomis asmenys informuojami apie 14 dienų izoliaciją grįžus iš užsienio į Lietuvą.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, reaguodama į šią situaciją, taip pat kaip asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija Lietuvoje atlikdama stebėseną dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo, kreipėsi į Lietuvos įmones, kurios teikia mobiliojo ryšio paslaugas, prašydama pateikti su minėtais pranešimais susijusią informaciją.

Įvertinus iš mobiliojo ryšio operatorių gautus atsakymus ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymą konstatuotina, kad Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatos nebuvo pažeistos mobiliojo ryšio operatoriams siunčiant SMS žinutes dėl privalomos 14 dienų izoliacijos.

Primename, kad 2020 m. vasario 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, kuriuo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19. Atsižvelgdami į tai, mobiliojo ryšio operatoriai, bendradarbiaudami su kompetentingomis ministerijomis, siunčia SMS pranešimus savo mobiliojo ryšio paslaugų klientams, grįžtantiems iš viruso paveiktų užsienio valstybių.

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (15 str. 1 d. 1 p.) numatyta, kad gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos turi teisę būti perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, gauti informaciją apie ekstremaliuosius įvykius ir kaip elgtis tokios situacijos metu.

Taigi, įvertinus nurodytas aplinkybes ir šią situaciją reglamentuojančius teisės aktus, darytina išvada, kad mobiliojo ryšio operatorių, kaip duomenų valdytojų, minėtų SMS pranešimų siuntimo tikslas – suteikti informaciją ir rekomendacijas Lietuvos piliečiams, grįžtantiems iš regionų, kurie tuo metu buvo tapę COVID-19 rizikos zonomis. Atsižvelgdama į tai, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija mano, kad operatoriai, tvarkydami savo klientų asmens duomenis, nepažeidė Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.

 

 

 

APKLAUSA apie inspekcijos veiklą ir duomenų apsaugą Lietuvoje – dėkojame už mums skirtą laiką!

INSPEKCIJOS NAUJIENŲ PRENUMERATA, kad nepraleistumėte duomenų apsaugos aktualijų