2022-10-25

Surengtas Baltijos šalių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų susitikimas

2022 m. spalio 20–21 d., tęsiant kasmetinių susitikimų tradiciją, Vilniuje susitiko Baltijos šalių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Andmekaitse Inspektsioon, Datu valsts inspekcija, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija) atstovai. Susitikimo metu priežiūros institucijos pristatė savo veiklą ir aptarė aktualiausias šio laikotarpio temas.

Raimondas Andrijauskas, Lietuvos priežiūros institucijos vadovas sako: „Mes vertiname galimybę rengti šiuos susitikimus su kolegomis iš kitų šalių. Mūsų bendradarbiavimas padeda rasti geresnį būdą spręsti įvairius veiklos klausimus, kai visi diskutuojame, dalijamės patirtimi, galime palyginti skirtingų šalių praktiką“. Šiais metais Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija susitikime ypatingą dėmesį skyrė tokioms temoms kaip: vaizdo stebėjimo teismų praktikos įgyvendinimas, taikaus susitarimo taikymas, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimai.

Pasak Latvijos priežiūros institucijos vadovės Jekaterinos Macuka: „Susitikimai su kolegomis iš Baltijos šalių duomenų apsaugos priežiūros institucijų visuomet kupini prasmingų diskusijų ir yra orientuoti į tikslą. Mes susiduriame su panašiais iššūkiais, todėl turėdami galimybę palyginti savo požiūrius galime mokytis ir tobulėti. Po kiekvieno susitikimo galime kyla naujų idėjų, kaip pasiekti savo tikslus ir įgyvendinti savo misijos tikslus skaitmeniniame amžiuje“. Šiame susitikime Latvijos priežiūros institucija atkreipė dėmesį į duomenų išsaugojimo klausimus Elektroninių ryšių įstatyme, reguliavimą ir požiūrį į duomenų apsaugos pareigūnus, E. privatumo direktyvos ir BDAR bei priežiūros institucijos įgaliojimų sąveiką.

Estijos priežiūros institucijos vadovė Pille Lehis pridūrė: „Daugeliu atvejų sisteminis požiūris yra geriausias būdas užkirsti kelią problemoms, turinčioms įtakos asmens duomenų apsaugai. Glaudesnis priežiūros institucijų bendradarbiavimas prisideda prie veiksmingesnės ir nuoseklesnės asmens duomenų tvarkymo priežiūros Baltijos šalyse. Dar svarbiau yra tai, kad šiuose susitikimuose užmegzti geri santykiai ir glaudesnis tinklas su kolegomis iš mūsų kaimyninių šalių taip pat padeda įveikti mūsų kasdienio darbo kliūtis.“ Estijos priežiūros institucija taip pat pristatė pagrindines šių metų temas ir apžvelgė vaizdo stebėjimo atvejus, gaires, vaizdo stebėjimo ženklų ypatumus, bendrąsias aplinkybes ir priežiūros veiksmų planus, susijusius su mokėjimo įsipareigojimų skelbimu, ir pristatė naujas gaires dėl mokėjimo įsipareigojimų neįvykdymo skelbimo.

Šių metų susitikime ypatingas dėmesys buvo skiriamas duomenų pažeidimų tyrimui ir pagrindinėms skundų byloms. Visos trys priežiūros institucijos pateikė tarpinius koordinuotų patikrinimų trumpalaikio transporto priemonių nuomos srityje rezultatus, šiuo metu rengiamos galutinės ataskaitos. Taip pat buvo susitarta stebėti padėtį kiekvienoje šalyje, kad būtų galima nuspręsti, kurį sektorių pasirinkti kitų metų koordinuotiems patikrinimams.