BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Tiesioginė rinkodara pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą

Data

2019 07 31

Įvertinimas
3
tiesioginė rinkodara.png

Tiesioginė rinkodara laikoma veikla, kurios tikslas – paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. Tiesioginė rinkodara padeda įmonėms atkreipti žmonių dėmesį į jų teikiamus produktus, tačiau netinkamai vykdoma ši veikla neretai sukelia potencialių klientų susierzinimą dėl galimai neteisėtai tvarkomų jų asmens duomenų. Vien per 2018 m. 20 proc. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nagrinėtų asmenų skundų buvo dėl tiesioginės rinkodaros, 2019 m. tokių skundų jau gauta apie 17 proc., palyginti su visų skundų skaičiumi.

Norėdami padėti tiek žmonėms, tiek įmonėms geriau suprasti tiesioginės rinkodaros veiklą reguliuojančių teisės aktų nuostatas, juose įtvirtintas teises ir pareigas, paskatinti skaidriau veikti šioje srityje, atnaujinome informaciją dėl tiesioginės rinkodaros pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Daugiau informacijos DUK „Gavote elektroninio pašto pranešimą ar trumpąją žinutę (SMS) su tiesioginės rinkodaros pasiūlymu, bet sutikimo dėl to nebuvote davę?“.