BDAR

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ieško IT skyriaus vyriausiojo specialisto

Data

2021 05 04

Įvertinimas
3
it.png

Iki geguižės 18 d. paskelbtas konkursas į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas. Skelbimo Nr. 47065. Platesnė informacija ir dokumentų pateikimas>>


Informacinių technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto:

 • Pareiginės algos koeficientas – 9,5
 • Atlyginimas neatskaičius mokesčių – 1 672,00 Eur
 • Atlyginimas atskaičius mokesčius – 1 051,09 Eur


Pagrindinės kompetencijos:

 • Informatikos, informatikos inžinerijos, matematikos arba elektronikos inžinerijos bakalauras
 • 1 metų informacinių technologijų srities darbo patirtis
 • Anglų kalba ne žemesniu kaip B1 lygiu
 • Kibernetinio saugumo pagrindų išmanymas
   

Pagrindinės funkcijos:

 • Diegti ir parametrizuoti sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą;
 • Prižiūrėti ir administruoti informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą;
 • Teikti pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją;
 • Vykdyti su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas;
 • Nagrinėti pranešimus apie asmens duomenų saugumo pažeidimus;
 • Rengti metodines rekomendacijas dėl asmens duomenų saugumo informacinėse ir ryšių technologijose;
 • Teikti konsultacijas;
 • ir t. t.


Pasiteirauti Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje  

Dėl darbo specifikos - Jevgenij Tichonv
El. p. jevgenij.tichonov@ada.lt
Tel. (8 5) 219 7264

Administraciniais klausimais - Rima Vitkienė
El. p. rima.vitkiene@ada.lt
Tel. (8 5) 231 2680