BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė metodinę informaciją „Trys žingsniai dėl nuotolinio mokymo organizavimo“

Data

2020 04 07

Įvertinimas
6
Zingsniai.png

Dabartinė situacija dėl COVID-19 pandemijos ir dėl jos Lietuvoje paskelbto karantino duomenų valdytojams kelia naujų iššūkių, pasirenkant ir taikant technologijas, siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą ir tuo pačiu išlaikyti aukštus asmens duomenų apsaugos standartus.
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, suprasdama ugdymo įstaigų sunkumus ir siekdama padėti ugdymo įstaigoms įvertinti, kas yra svarbu nuotolinio mokymo organizavimo metu, parengė metodinę informaciją – „Trys žingsniai dėl nuotolinio mokymo organizavimo“, kurioje aptarti trys pagrindiniai žingsniai, kurių siūloma imtis ugdymo įstaigoms:

1 žingsnis. Nustatyti ugdymo įstaigos darbuotojų vaidmenis ir atsakomybes;
2 žingsnis. Pasirinkti tinkamas nuotolinio mokymosi priemones;
3 žingsnis. Dokumentuoti nuotolinio mokymosi priemonių naudojimą.

Ši metodinė informacija išsiųsta visoms miestų ir rajonų savivaldybių administracijoms, taip pat Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Susipažinkite: Trys žingsniai dėl nuotolinio mokymosi organizavimo>>