BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Visos naujienos

RSS Spausdinti
gaires20tech.jpg
2018 11 29
20 minimalių reikalavimų, kurie padės apsaugoti asmens duomenis kiekvienoje organizacijoje

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė „Tinkamų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo gaires asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams“. 

bdar-0555.jpg
2018 11 24
Pusė metų su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu – asmens duomenų apsaugos pokyčiai skaičiais

2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) – ryškiausias pastarojo laikotarpio įvykis tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Europos valstybėse asmens duomenų ir privatumo apsaugos srityje.

tiksl001.jpg
2018 11 16
Apie asmens duomenų tvarkymo tikslus plačiau

2013 m. balandžio 2 d. direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupė, kurią sudarė visų Europos Sąjungos valstybių narių asmens duomenų apsaugos preižiūros institucijų atstovai, paskelbė nuomonę dėl asmens duomenų tvarkymo tikslų.

klaust01.jpg
2018 11 05
Kaip tinkamai pateikti skundą elektroniniu paštu?

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, vykdydama veiklą pastebi, kad nemažai asmenų tekiamų skundų elektroniniu paštu nėra pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tampa kliūtimi priimti skundą nagrinėti

lojalum.jpg
2018 09 27
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija apibendrino asmens duomenų tvarkymo tikrinimus dėl tiesioginės rinkodaros ir lojalumo programų

Pažeidimų nustatyta visose tikrintose asmenų duomenis lojalumo programos ir tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkančiose bendrovėse, veikiančiose maisto, namų apyvokos prekių parduotuvių ir vaistinių sektoriuje

sol111.jpg
2018 09 17
Startuoja SolPriPa – Lietuvos aukštų asmens duomenų apsaugos standartų skatinimo projektas

2018 m. rugsėjo 17 d. Lietuvoje startuoja Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Mykolo Romerio universiteto projektas „Sprendžiant privatumo paradoksą: asmens duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės ir vieno iš svarbiausių vartotojų pasitikėjimo skaitmenine ekonomika veiksnių, aukštų standartų skatinimas“ (SolPriPa).

bdar-svv1.png
2018 09 11
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas smulkiajam ir vidutiniam verslui

BDAR įtvirtina duomenų valdytojo atskaitomybės principą, kuris reiškia, kad duomenų valdytojas (duomenų tvarkytojas) yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų laikomasi.

jur_duk.png
2018 08 30
Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo juridinio asmens valdymo organų narių duomenų tvarkymui

Pastaruoju metu duomenų valdytojams taikant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) kyla klausimas, ar BDAR yra taikomas ir juridinio asmens valdymo organų narių asmens duomenų tvarkymui.

duk-vaizd.jpg
2018 07 27
Kaip duomenų valdytojui informuoti apie vykdomą vaizdo stebėjimą informacinėje lentelėje?

Atkreipiame dėmesį, kad BDAR nenumato atskiro vaizdo stebėjimo vykdymo reguliavimo, todėl jis turi atitikti bendrus reikalavimus dėl asmens duomenų tvarkymo. Kai vaizdo stebėjimas vykdomas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, privaloma įvertinti, ar duomenų valdytojo teisėtas interesas yra viršesnis už duomenų subjektų ...

skaic123.jpg
2018 07 27
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos I pusmečio veiklos statistika

KONSULTACIJOS. Suteikta 4 649 konsultacijos, iš jų 561 asmenims ir 4 088 – duomenų valdytojams. RENGINIAI. 48 renginiuose skaityti 56 pranešimai asmens duomenų ir privatumo apsaugos temomis, daugiausia dėl BDAR naujovių. Renginių dalyvių skaičius – apie 2 800.

ba.jpg
2018 07 18
Įsigaliojo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas papildantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

2018 m. liepos 16 d. įsigaliojęs naujos redakcijos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas papildys Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas.

Įrašų
puslapyje
1 2 3 Pirmyn