BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Rekomendacijos dėl asmens duomenų apsaugos aspektų, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu

Data

2020 05 19

Įvertinimas
3
pasientai svetainei.png

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, atsižvelgdama į dėl COVID-19 susiklosčiusios neeilinės situacijos bei galimą poreikį teikti sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu ir ateityje, parengė rekomendacijas, kaip tokiu atveju tvrakyti asmens duomenis.

Paslaugų teikimo skaitmenizavimo tendencija neaplenkia ir sveikatos paslaugų sektoriaus, o pasaulyje susiklosčiusi neeilinė situacija dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos dar labiau skatina šį sektorių ieškoti būdų, kaip užtikrinti, kad pacientai, jei tai nėra būtina, nevyktų į sveikatos priežiūros įstaigas, tačiau turėtų galimybę gauti sveikatos priežiūros specialisto konsultaciją ar informaciją apie tyrimų rezultatus nuotoliniu būdu.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija supranta, kad, priimdamos sprendimą dėl nuotolinio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, sveikatos priežiūros įstaigos susiduria su rimtais iššūkiais, susijusiais su tinkamos sveikatos duomenų apsaugos užtikrinimu.

Atsižvelgdama į dėl paskelbtos koronaviruso pandemijos apribotą sveikatos paslaugų prieinamumą ir nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo pacientams svarbą tiek pandemijos metu, tiek nesant pandemijos, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė šias Rekomendacijas dėl asmens duomenų apsaugos aspektų, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu, kurių tikslas – atkreipti sveikatos priežiūros įstaigų dėmesį į svarbiausius asmens duomenų apsaugos aspektus.

Rekomendacija dėl asmens duomenų apsaugos aspektų, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu būdu>>

 

 

 

APKLAUSA apie inspekcijos veiklą ir duomenų apsaugą Lietuvoje – dėkojame už mums skirtą laiką!

INSPEKCIJOS NAUJIENŲ PRENUMERATA, kad nepraleistumėte duomenų apsaugos aktualijų