BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Posėdis dėl administracinės baudos skyrimo UAB „Ortopedijos paslaugos“, pažeidimus nustačius Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos inicijuoto tikrinimo metu

Data

2022-01-13

Pradžios laikas

14:00