BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Posėdis dėl baudos skyrimo UAB „Prime Leasing“, išnagrinėjus bendrovės asmens duomenų saugumo pažeidimą

Data

2021-09-14

Pradžios laikas

13:30