BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


ADA diena‘19

Pradžia

2019-01-28

Pabaiga

2019-01-28

2018 m. gegužės 25 d. visose Europos Sąjungos valstybėse narėse pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas sukėlė pokyčių bangą organizacijose. Daugelis privalėjo peržiūrėti savo veiklą dėl asmens duomenų tvarkymo, kad geriau užtikrintų žmogaus teises privatumo ir duomenų apsaugos srityse. Naujos asmens duomenų apsaugos taisyklės taikomas visiems duomenų valdytojams ir tvarkytojams: valstybės institucijoms, mažoms įmonėms, didelėms korporacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, fiziniams asmenims, tvarkantiems asmens duomenis su profesija susijusiais tikslais.

Konferencijoje „ADA diena‘19“ patirtimi pradėjus taikyti naują asmens duomenų apsaugos teisinį reguliavimą pasidalijo asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos, verslo industrijos nariai bei akademinės visuomenės atstovai.

2019-01-28 konferencijos „ADA diena‘19“ vaizdo įrašas (1 ir 2 dalis): https://www.facebook.com/TGS-BALTIC-385491438561265/

Informacija renginio dalyviams, kad konferencjos metu visuomenės informavimo tikslu bus fotografuojama ir filmuojama, todėl Jūs galite būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Šio renginio nuotraukos ir vaizdo įrašai bus renginio organizatorių interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą galite sužinoti kreipdamiesi į organizatorius.