BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Privataus sektoriaus duomenų apsaugos pareigūnų mokymai

Pradžia

2021-05-20

Pabaiga

2021-05-20

Apklausa mokymų dalyviams>>

2021 m. gegužės 20 d. vyko Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto organizuoti nuotoliniai Privataus sektoriaus duomenų apsaugos pareigūnų mokymai, Privataus sektoriaus duomenų apsaugos pareigūnų mokymai, kuriuose dalyvavo 260 duomenų apsaugos pareigūnų, o įrašą, kuris buvo skelbiamas viešai iki birželio 3 d., peržiūrėjo per 1 900 asmenų.

Mokymai surengti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai įgyvendinant vieną iš 2021-ųjų metų veiklos prioritetų, kuriuo siekiama skatinti duomenų apsaugos pareigūnų kompetencijas ir žinias dėl  Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo ir pasidalinti priežiūros institucijos 3 metų patirtimi vykdant minėto teisės akto taikymo priežiūrą. Šie mokymai patvirtinti kaip Profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa, kodas 223002442.
 
Mokymus vedė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos ir Lietuvos bankų asociacijos atstovai. Mokymuose dėmesys skirtas tokioms temoms kaip:

 • prašymas susipažinti su asmens duomenimis
 • asmens duomenų teikimo teisėtumo vertinimas
 • rizikos vertinimas
 • pritaikytoji ir standartizuotoji asmens duomenų apsauga
 • komunikacija įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui
 • tiesioginė rinkodara, profiliavimas, balanso testas
 • asmens duomenų tvarkymas žiniasklaidos tikslais ir kt.

Programa>>

Dalyvauti mokymuose Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pakvietė tų Lietuvoje veikiančių įmonių duomenų apsaugos pareigūnus, apie kurių paskyrimą buvo pranešta Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per visą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo laikotarpį.

Šiuo metu Lietuvoje paskirta 2 670 duomenų apsaugos pareigūnų, iš jų:

 • Privačiame sektoriuje – 1200  
 • Viešajame sektoriuje – 1470

Pareigūnų skyrimo statistika pagal sritis:

 • Finansų ir kreditų veikla – 127
 • Sveikatos paslaugos – 296
 • Valstybės institucijos – 326
 • Švietimas ir kultūra – 714
 • Kita prekių ir paslaugų veikla – 741
 • Kita – 466


Viešojo sektoriaus duomenų apsaugos pareigūnams mokymai planuojami 2021 m. rudenį.