>
2021-05-11

„SolPriPa 2 WORK“ projekto pristatymo konferencija „Aukštų asmens duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės, standartų skatinimas darbo vietoje“

Renginio pradžia: 2021-03-04 00:00

Renginio pabaiga: 2021-03-04 00:00

2021 m. kovo 4 d. 9–12 val. „SolPriPa 2 WORK“ projekto pristatymo konferencija internete
„Aukštų asmens duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės, standartų skatinimas darbo vietoje“

KONFERENCIJOS ĮRAŠAS https://youtu.be/qHwjepKleaI


Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir Mykolo Romerio universitetas kviečia internetu stebėti „SolPriPa 2 WORK“ projekto „Sprendžiant privatumo paradoksą 2: aukštų asmens duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės, standartų skatinimas darbo vietoje“ atidarymo konferenciją.

Nemokamas nuotolinis renginys skirtas kasdien susiduriantiems su asmens duomenų tvarkymo darbo santykiuose klausimais. Tiek kiekvienam iš mūsų, t. y. darbuotojams, tiek darbdaviams, ypač dirbantiems institucijų, smulkiojo ir vidutinio verslo, kitų įmonių ir organizacijų administracijose, personalistams, IT, komunikacijos, finansinės apskaitos specialistams ir duomenų apsaugos pareigūnams.

Renginyje projekto partneriai pristatys „SolPriPa 2 WORK“ projekto tikslus. Kartu su renginio svečiais apžvelgs asmens duomenų tvarkymo darbo santykiuose situacijas kasdienėje veikloje, problematiką, užsienio valstybių patirtį bei teismų praktiką.

PROGRAMA (atsisiųsti)

Konferencijos vedėja Danguolė Morkūnienė, VDAI direktoriaus pavaduotoja

9:00

Sveikinimo žodis

 

Raimondas Andrijauskas, VDAI direktorius
prof. dr. Regina Valutytė, MRU vicerektorė

9:20

„SolPriPa 2 WORK“ projekto pristatymas

 

Danguolė Morkūnienė (VDAI direktoriaus pavaduotoja)

9:40

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas ministerijoje

 

Justina Puodžiūtė (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų apsaugos pareigūnė)

10:00

Darbuotojų darbo vietos stebėjimas ir kontrolė elektroninėmis priemonėmis: ES valstybių patirtis ir probleminiai klausimai

 

doc. dr. Salvija Mulevičienė (MRU Teisingumo tyrimų laboratorijos vadovė, Teisės mokyklos docentė)

prof. dr. Darius Štitilis (MRU Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas)

10:40

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo smulkiose ir vidutinėse įmonėse realybė: praktiko įžvalgos

 

dr. Vilius Mačiulaitis (MRU teisės mokyklos partnerystės profesorius,  Advokatų kontoros iLAW LEXTAL advokatas, partneris)

11:10

Teismo personalo asmens duomenų tvarkymo problematika teismų sistemoje

 

Inga Dauparaitė (Lietuvos Respublikos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos duomenų apsaugos pareigūnė)

11:30

Asmens duomenų tvarkymas – personalisto rutina

 

Rasa Grigonienė, MRU Teisingumo tyrimų laboratorija, MRU Teisės mokykla

11:50

Apibendrinimas ir uždarymas


Apie „SolPriPa 2 WORK“ projektą
2021–2023 m. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija kartu su Mykolo Romerio universitetu įgyvendina „SolPriPa 2 WORK“ projektą „Sprendžiant privatumo paradoksą 2: aukštų duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės, standartų skatinimas darbo vietoje“. Dvejų metų trukmės projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014–2020). Tai darbdavių ir darbuotojų informuotumo didinimo projektas apie asmens duomenų apsaugą darbo santykių kontekste.

Pagrindinės tikslinės auditorijos – darbuotojai, kurie yra silpnesnė darbo santykių šalis, ir darbdaviai, ypač tokie specialistai kaip duomenų apsaugos pareigūnai, personalo, komunikacijos, informacinių technologijų specialistai, kiti administracijų darbuotojai.

Projekto metu numatyta didelį dėmesį skirti smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, taip pat viešojo sektoriaus organizacijoms, tokioms kaip ministerijos ir joms pavaldžios institucijos, savivaldybės, teismai. Įgyvendinant projektą bus vedami mokymai, rengiamos gairės, moksliniai straipsniai, tinklalaidės, toliau vystoma mobilioji aplikacija „ADA gidas“.
 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-27