BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


VDAI paminėjo 14-ąją Tarptautinę duomenų apsaugos dieną

Pradžia

2020-01-27

Pabaiga

2020-01-27

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nuo pat pradžių prisidėjo prie iniciatyvos minėti šią dieną, kuria siekiama kelti Europos piliečių informuotumą apie asmens duomenų ir privatumo apsaugos problemas bei jų teises ir asmens duomenis tvarkančių organizacijų atsakomybes šioje srityje. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija į 14-ajai Tarptautinei duomenų apsaugos dienai skirtą renginį pakvietė svarbiausių Lietuvos valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, verslo, asociacijų atstovus, kurie kiekvieną dieną savo veikloje sprendžia ir asmens duomenų apsaugos klausimus.