Pareigų aprašymas Spausdinti

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS0
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. dokumentų valdymas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0
4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. dokumentų valdymo vykdymas.
 
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
5. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
6. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
7. Į apskaitą įtraukia bylas arba prireikus koordinuoja bylų apskaitą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą.
10. Organizuoja dokumentų vertės ekspertizę arba prireikus koordinuoja dokumentų vertės ekspertizės organizavimą.
11. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą.
13. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.
16. Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui arba prireikus koordinuoja dokumentų valstybės archyvui ruošimą ir perdavimą. 
17. Priima ir aptarnauja asmenis jiems atvykus į įstaigą, įgyvendina „vieno langelio“ principo nuostatas.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – vadyba;
19.3. studijų kryptis – verslas;
arba:
19.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.5. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;
19.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
20.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;
20.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.
21. Atitikimas kitiems reikalavimams:
21.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis
    
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. komunikacija – 3;
22.2. analizė ir pagrindimas – 4;
22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
22.4. organizuotumas – 3;
22.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.
23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3;
23.2. informacijos valdymas – 3.
24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. dokumentų valdymas – 3.

 

2021 METŲ UŽDUOTYS