BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Teisės aktų pažeidimai

SEIMO KONTROLIERIŲ PAŽYMOS

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2022-04-11 pažyma Nr. 4D-2022/1-110 Dėl X skundo prieš Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2022-06-21 pažyma Nr. 4D-2022/1-347 Dėl X skundo prieš Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2022-09-15 pažyma Nr. 4D-2022/1-626 Dėl skundo prieš Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2022-11-15 pažyma Nr. 4D-2022/1-1024 Dėl skundo prieš Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos raštas
Informacijos skelbimo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje taisyklės
                                  

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2022-11-24 pažyma Nr. 4D-2022/1-1056 Dėl X skundo prieš Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2023-01-10 pažyma Nr. 4D-2022/1-1209 dėl x skundo prieš Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

 


VALSTYBĖS KONTROLIERIŲ SPRENDIMAI

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito išvada ir ataskaita dėl Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų (2010-05-03)

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito išvada ir ataskaita dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (2006-04-27)
 


TEISMO SPRENDIMAI

Teismo sprendimų, kuriuose būtų konstatuoti teisės aktų pažeidimai įstaigoje, nėra.
 


TARNYBINIAI NUSIŽENGIMAI

 

Tarnybinių nusižengimų skaičius Tarnybinių nusižengimų pobūdis Skirta nuobauda Nuobaudos galiojimo laikas
       
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-18