BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Teisės aktų pažeidimai

Seimo kontrolierių pažymos

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2021-08-12 pažyma Nr. 4D-2021/1-710 Dėl X skundo prieš Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2021-04-15 pažyma Nr. 4D-2021/1-492 Dėl skundo prieš Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2021-03-02 pažyma Nr. 4D-2020/1-1555 Dėl skundo prieš Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2020-10-06 pažyma Nr. 4D-2020/1-915 Dėl X skundo prieš Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

 


Valstybės kontrolierių sprendimai

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito išvada ir ataskaita dėl Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų (2010-05-03)

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito išvada ir ataskaita dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (2006-04-27)


Teismo sprendimai

Teismo sprendimų, kuriuose būtų konstatuoti teisės aktų pažeidimai įstaigoje, nėra.


Tarnybiniai nusižengimai

Tarnybinių nusižengimų skaičius Tarnybinių nusižengimų pobūdis Skirta nuobauda Nuobaudos galiojimo laikas
       
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-31