Teisinio reguliavimo stebėsena

Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
Šiuo metu teisinio reguliavimo stebėsenos vykdymas nenumatytas teisės aktuose, todėl Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje nėra patvirtintas Teisinio reguliavimo stebėsenos planas.

Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija šiuo metu neatlieka teisinio reguliavimo stebėsenos dėl konkretaus įstatymo ar jo dalies.

Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, vadovaudamasi Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1R-142 „Dėl Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos formos patvirtinimo“, šiuo metu neatlieka teisinio reguliavimo stebėsenos dėl konkretaus įstatymo ar jo dalies, todėl ši informacija neteikiama.

Pastaba
Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo 9 punktas numato, kad teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo stebėsena atliekama, kai tai reikalinga atsižvelgiant į Vyriausybės programą, Vyriausybės nustatytus veiklos prioritetus, ministrui pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą), ministerijos strateginį ir metinį veiklos planus, įvertinus kilusias problemas ar atsiradusius pokyčius tam tikroje visuomeninių santykių srityje ir kitas aplinkybes. Teisės akte gali būti numatyta pareiga atlikti šiame teisės akte nustatyto teisinio reguliavimo stebėseną.

Atnaujinimo data: 2024-05-23