BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Leidimai teikti asmens duomenis į trečiąsias valstybes

 

Informacija apie leidimų teikti asmens duomenis į trečiąsias valstybes išdavimo procedūrą:

 

Informacija apie Įmonei privalomų taisyklių (BDAR 46 str. 2 d. b p. ir 47 str.) procedūrą:

 

Kita naudinga informacija:

 

Aktuali informacija dėl „Privatumo skydo“ (angl. Privacy Shield) ir asmens duomenų teikimo į Jungtines Amerikos Valstijas:

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-26