BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Svarbi informacija

Likviduotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registras (2022 m.)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-22