BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Renginiai Lietuvoje

Informacija apie renginius skiltyje "Naujienos".
Tam, kad pamatyti senesnias naujienas apie renginius, reikia paspausti ant nuorodos "Archyvas" ir pasirinkti norimus metus.

Išsamesnė informacija apie renginius pateikiama žemiau.

2019 m. gegužės 10 d. Danguolė Morkūnienė, VDAI direktoriaus pavaduotoja, skaitys pranešimą ir dalyvaus diskusijoje Lietuvos notarų rūmų tarptautiniame seminare pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tema

2019 m. balandžio 11 d. Daiva Tamulionienė, VDAI Priežiūros skyriaus vedėja, skaitė pranešimą asmens duomenų apsaugos klausimais medicinos srityje konferencijoje „Biomedicina kaip prioritetinė Lietuvos plėtros sritis“

2019 m. balandžio 9 d. Danguolė Morkūnienė, VDAI direktoriaus pavaduotoja, „Teisės PRO“ konferencijoje skaitė pranešimą „Dar kartą apie BDAR priežiūros institucijos akimis“

2019 m. sausio 28 d. tarptautinė konferencija „ADA diena‘19“. Renginys skirtas pažymėti 13-ąją Tarptautinę duomenų apsaugos dieną ir pasikeisti Lietuvos bei užsienio valstybių gerąja patirtimi pradėjus taikyti naują asmens duomenų apsaugos teisės aktą – Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą – ir kitas asmens duomenų apsaugos naujoves. 

2019 m. sausio 14 d. Danguolė Morkūnienė, VDAI direktoriaus pavaduotoja, skaitė pranešimą „Asmens duomenų apsaugos reforma: darbdaviams aktualūs aspektai“ Lietuvos darbdavių konfederacijos organizuotame seminare Kelmės rajono darbdavių atstovams

2018 m. spalio 22 d. Vilniuje Raimondas Andrijauskas, VDAI direktorius, dalyvavo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus ir visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės“ viešojoje konsultacijoje „Kaip įgyvendinti duomenų apsaugos reikalavimus nesumažinant visuomenės teisės žinoti?“.

2018 m. spalio 19 d. Vilniuje Danguolė Morkūnienė, VDAI Teisės skyriaus vedėja, skaitė pranešimą „Asmens duomenų apsaugos reikalavimų taikymas ir problematika Lietuvoje“ Draudimo brokerių rūmų ketvirtajame Draudimo forume. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 700 dalyvių: Draudimo brokerių rūmų nariai, draudimo bendrovių atstovai, Vyriausybės, Finansų ministerijos, Lietuvos banko, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Transporto priemonių draudikų biuro, renginio socialinių partnerių atstovai.

2018 m. spalio 5 d. VDAI Daiva Tamulionienė, VDAI Priežiūros syriaus vedėja, skaitė pranešimą „Asmens duomenų apsauga po 2018 m. gegužės 25 d.“ seminare Būsto rūmų ir Daugiabučių namų savininkų asociacijos atstovams.

2018 m. rugsėjo 28 d. Birštone Danguolė Morkūnienė, VDAI Teisės skyriaus vedėja, skaitė pranešimą „ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: kas svarbu žiniasklaidai“ Europos Parlamento biuro Lietuvoje kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga rengtame seminare Lietuvos regionų žurnalistams.

2018 m. rugsėjo 27 d. Vilniuje Barbara Jurgelevičienė, Priežiūros skyriaus patarėja, skaitė pranešimą „Duomenų apsaugos praktinio taikymo aspektai“ seminare Policijos departamento, Muitinės departamento, SIRENE biuro, Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovams. 

2018 m. rugsėjo 19 d. 11 val. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas kartu su kitais inspekcijos ir Mykolo Romerio universiteto atstovais dalyvaus Lietuvoje startuojančio projekto SolPriPa atidarymo renginyje „SolPriPa – Lietuvos aukštų asmens duomenų apsaugos standartų skatinimo projektas“. Projektas „Sprendžiant privatumo paradoksą: asmens duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės ir vieno iš svarbiausių vartotojų pasitikėjimo skaitmenine ekonomika veiksnių, aukštų standartų skatinimas“ (SolPriPa), finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014–2020).

2018 m. rugsėjo 18 d. „Santa Monica Networks“ konferencijos „Security Day“ diskusijoje Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė Barbara Jurgelevičienė dalyvaus diskusijoje dėl e. Reglamento.

2018 m. rugsėjo 6 d. ESET saugumo dienų renginyje Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas skaitė pranešimą duomenų apsaugos pareigūnų tema „Duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) ir jo vaidmuo organizacijoje“.
Daugiau informacijos apie renginį;
Visa renginio transliacija, o R. Andrijausko pranešimas apie duomenų apsagos pareigūnus nuo 4 val. 25 min.;
R. Andrijausko atsakymai į dalyvių klausimus.

2018 m. rugpjūčio 21 d. VDAI Daiva Tamulionienė, VDAI Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, ir Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė „Informacijos ir technologijų skyriaus vyriausioji specialistė“ projekto „Moksleiviai į Vyriausybę“dalyviams pristatė VDAI veiklos ir asmens duomenų apsaugos aktualijas.

2018 m. rugpjūčio 21 d. VRK Raimondas Andrijauskas, VDAI direktorius, Danguolė Morkūnienė, VDAI Teisės skyriaus vedėja, dalyvavo diskusijoje „VRK tvarkomų asmens duomenų skelbimo taisyklių peržiūra atsivelgiant į BDAR“.

2018 m. rugpjūčio 20 d. Vilniuje Raimondas Andrijauskas, VDAI direktorius, Danguolė Morkūnienė, VDAI Teisės skyriaus vedėja, Jevgenij Tichonov, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas, susitikime su IFOBALT nariais pristatė duomenų apsaugos reformą ir VDAI pokyčius.

2018 m. liepos 4 d., įgyvendinant ES dvynių projektą Nr. UA/47b „Ukrainos Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“, Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje lankėsi Ukrainos delegacija. Ukrainos atstovus VDAI priėmė Teisės skyriaus vedėja Danguolė Morkūnienė ir supažindino juos su VDAI veikla bei Lietuvos patirtimi pradedant taikyti naują asmens duomenų teisės aktą – Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Liepos 5 d. D. Morkūnienė Ukrainos žmogaus teisių gynimo atstovams mokymuose skaitė pranešimą tema „Atviri duomenys: praktika Lietuvoje“.

2018 m. birželio 28 d. 10 val. Daiva Vyčinienė, VDAI Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja, skaitė pranešimą dėl BDAR aktualijų Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovams.

2018 m. birželio 28 d. 10 val. Danguolė Morkūnienė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vedėja, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų atstovams vedė mokymus dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo, skaitė pranešimą „Asmens duomenų apsaugos reforma: viešajam sektoriui aktualūs aspektai“.

2018 m. birželio 25 d. 10 val. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas sakė atidarymo kalbą Vilniaus universiteto ir Mastrichto universiteto Europos privatumo ir kibernetinio saugumo centro organizuojamoje diskusijoje “What is the Price of your Privacy?”.

2018 m. birželio 18 d. Daiva Vyčinienė, VDAI Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja, skaitė pranešimą naujojo asmens duomenų apsaugos teisinio reguliavimo klausimais Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos renginyje.

2018 m. birželio 8 d. Valerija Gedeikė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos atstovams skaitė pranešimą dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų taikymo sveikatos priežiūros įstaigose.

2018 m. birželio 6 d. Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Informacijos ir technologijų skyriaus vyriausioji specialistė, Teisingumo ministerijoje vykusiame Lietuvos komunikacijos asociacijos susitikime tema „Kaip komunikacijos profesionalų darbotvarkę pakeitė BDAR?“ kartu su Teisingumo ministerijos duomenų apsaugos pareigūnu Petru Grigaliu ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos atstove Aliona Gaidarovič pristatė Bendrojo duomenų apsaugos reglamento aktualijas su komunikacija dirbantiems žmonėms.

2018 m. birželio 6 d. Danguolė Morkūnienė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vedėja, dalyvavo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos organizuotame seminare. VDAI atstovė policijos įstaigų darbuotojams skaitė pranešimą „Teisiniai duomenų apsaugos aspektai: asmens duomenų apsauga policijos veikloje, automatizuotų ES informacinių sistemų srityje, duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo; Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo įtaka policijos veikloje“.

2018 m. birželio 4 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Prevencijos skyriaus atstovės vedė mokymus dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo Lietuvos darbdavių konfederacijos, Kauno rajono vietos veiklos grupės, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro, Vilniaus pataisos namų atstovams.

2018 m. gegužės 28 d. Danguolė Morkūnienė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vedėja, Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovams ir atstovams vedė mokymus dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo.

2018 m. gegužės 28 d. Daiva Tamulionienė, VDAI Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, Seimo narės Gintarės Skaistės Seime organizuojamoje konferencijoje „Augančios dalijimosi ekonomikos poveikis šalies ūkiui ir darbo rinkai“ skaitė pranešimą „Vartotojų teisių ir duomenų apsaugos iššūkiai augant dalijimosi ekonomikos sektoriui“. VDAI atstovės pranešimo vaizdo įrašas nuo 120 min>>

2018 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos Seimo Spaudos konferencijų salėje Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas surengė diskusiją „Pasiruošti! Dėmesio! BDAR: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo pradžia“. Renginys skirtas paminėti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo startą Lietuvoje ir pristatyti asmens duomenų apsaugos reformos aktualijas. Renginio vedėjas – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas.

2018 m. gegužės 25 d. Danguolė Morkūnienė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vedėja, dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto Aukštųjų technologijų, inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos pakomitečio posėdyje. Šią simbolinę pirmąją Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo dieną inspekcijos atstovė su asmens duomenų apsaugos reformos aktualijomis supažindino renginio dalyvius: Seimo, Vyriausybės, Ūkio, Švietimo ir mokslo, Susisiekimo, Krašto apsaugos, Vidaus reikalų, Sveikatos apsaugos ministerijų, asociacijos „Infobalt“, Lietuvos verslo konfederacijos atstovus. Pranešimas „Lietuvos pasirengimas naujojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimui.

2018 m. gegužės 15 d. Danguolė Morkūnienė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vedėja, Krašto apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovams ir atstovams vedė mokymus dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo.

2018 m. gegužės 8 d. Danguolė Morkūnienė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vedėja, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovams ir atstovams vedė mokymus dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo.

2018 m. gegužės 3 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė Barbara Jurgelevičienė Užsienio reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovams ir atstovams vedė mokymus dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo.

2018 m. balandžio 27 d. Valerija Gedeikė ir Aurelija Krisenel, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos prevencijos skyriaus vyriausiosios specialistės, skaitė paskaitą asmens duomenų apsaugos reformos tema Lietuvos mokytojams, atlydėjusiems moksleivius dalyvauti Mykolo Romerio universiteto trečius metus rengiamoje Nacionalinėje teisinių žinių olimpiadoje. 

2018 m. balandžio 27 d. Daiva Vyčinienė, VDAI Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja, vedė mokymus Vilniaus apygardos teismo atstovams dėl Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo praktinio taikymo, naujo Darbo kodekso ir darbuotojų asmens duomenų apsaugos bei asmens duomenų apsaugos reformos.

2018 m. balandžio 20 d. Danguolė Morkūnienė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vedėja, Kultūros ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovams ir atstovams vedė mokymus dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo

2018 m. balandžio 16 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vedėja Danguolė Morkūnienė dalyvavo Verslo moterų asociacijos renginyje ir skaitys pranešimą asmens duomenų apsaugos reformos tema.

2018 m. balandžio 16 d. Valerija Gedeikė ir Aurelija Krisenel, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos prevencijos skyriaus vyriausiosios specialistės, dalyvavo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA), vienijančios 32 šilumos tiekimo ir 10 kitų šilumos ūkio sektoriuje veikiančių įmonių, susitikime ir pristatė pokyčius asmens duomenų apsaugos srityje nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

2018 m. balandžio 10 d. Danguolė Morkūnienė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vedėja, skaitė pranešimą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje „Asmens duomenų apsaugos reforma. Aktualios naujovės, kolegų patirtys“. 

2018 m. balandžio 9 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo vyriausioji specialistė Barbara Jurgelevičienė vedė Užsienio reikalų ministerijos konsulinių pareigūnų, išvykstančių dirbti į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas, mokymus, kuriuose apžvelgė pagrindines gegužės 25 d. pradedamo taikyti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 sąsajas su galiojančiu Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

2018 m. kovo 29 d. VDAI direktorius Raimondas Andrijauskas ir VDAI Teisės skyriaus vedėja Danguolė Morkūnienė dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovais dėl asmens duomenų apsaugos reformos ir skaitė pranešimą „Asmens duomenų apsaugos reforma: viešajam sektoriui aktualūs aspektai“.

2018 m. kovo 28 d. Danguolė Morkūnienė, VDAI Teisės skyriaus vedėja, skaitė pranešimą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovams „Asmens duomenų apsaugos reforma: viešajam sektoriui aktualūs aspektai“.

2018 m. kovo 21 d. Dovilė Almanienė, VDAI Prevencijos skyriaus patarėja, skaitė pranešimą asociacijos „Langas į ateitį“ organizuojamame renginyje „All Digital week 2018“, kuriame šiemet dėmesys skiriamas ir asmens duomenų apsaugos reformai. Plačiau>>

2018 m. kovo 16 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Prevencijos skyriaus vyriausiosios specialistės Valerija Gedeikė ir Aurelija Krisenel dalyvavo Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos posėdyje ir pristatė duomenų apsaugos reformą bei atsakė į odontologams kylančius klausimus dėl asmens duomenų apsaugos.

2018 m. kovo 15 d. Daiva Tamulionienė, VDAI Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos organizuojamoje Europos vartotojų dienai skirtoje praktinėje konferencijoje „Vartotojų iššūkiai skaitmeninėje visuomenėje“ skaitė pranešimą tema „Vartotojų asmens duomenų apsauga. Ar pirkdami internetu esame saugūs?“.

2018 m. kovo 13 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas dalyvavo startuoliams skirtos iniciatyvos pristatyme. Tai iniciatyva, organizuojama aktyviai BDAR srityje veikiančios IT bendrovės „Squalio Lietuva“ ir startuolių inkubatoriaus, rizikos kapitalo fondo „Nextury Ventures“, siekiant suteikti nemokamą pagalbą įmonėms startuolėms pasiruošti taikyti BDAR.

2018 m. kovo 9 d. Valerija Gedeikė, VDAI Prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos organizuojamame renginyje skaitė pranešimą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento tema, atsakė į „ORLEN Lietuva“, AB „Achema“, AB „Lifosa“, ESO, AB „Litgrid“, AB „Kauno energija“ ir kitų federacijos vienijamų profesinių sąjungų atstovų klausimus.

2018 m. kovo 7 d. VDAI lankėsi VGTU II kurso bakalauro studentai, kuriems inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas, teisės specialistė Aušra Špakauskienė ir ryšių su visuomene specialistė Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė padėjo gilinti žinias asmens duomenų apsaugos srityje, patikslino, kas yra asmens duomenys, kas yra asmens duomenų apsauga, pristatė, ką veikia VDAI ir kokia jos svarba europiniame kontekste, kokie pokyčiai laukia duomenų apsaugos jau šiais metais ir supažindino su  asmens duomenų apsaugos srities teisėmis, kurias turėsime po gegužės 25-osios, o kai kurias iš jų turime ir dabar.

2018 m. kovo 2 d. Danguolė Morkūnienė, VDAI Teisės skyriaus vedėja, ir Neringa Kaktavičiūtė-Mickienė, Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja, vedė mokymus Lietuvos antstolių rūmų asociacijos nariams, skaitė pranešimą „ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: ką reikėtų žinoti?“.

2018 m. kovo 2 d. 10.00 val. Daiva Vyčinienė, VDAI Prevencijos skyriaus vedėja dalyvavo Lietuvos vyriausiojo archyvaro organizuotame praktiniame seminare archyvų atstovams ir skaitė apžvalginį, įvadinį pranešimą apie Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kuriame apžvelgė numatomus pokyčius, keičiamus nacionalinius teisės aktus, naujas pareigas duomenų valdytojams (valstybės archyvams), duomenų apsaugos pareigūnų funkcijas ir uždavinius, poveikio duomenų apsaugai vertinimą, duomenų tvarkymo veiklos įrašus ir kitas aktualijas.

2018 m. kovo 1 d. 18.00 val. Daiva Vyčinienė, VDAI Prevencijos skyriaus vedėja, dalyvavo Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos (LDAPA) susitikime diskusijoje, kurioje diskutuota šiais aktualiais naujo asmens duomenų apsaugos teisinio reguliavimo aspektais: kaip pagal BDAR gauti informuotą ir nedviprasmiškas duomenų subjekto sutikimą; tiesioginės rinkodara ir slapukų reglamentavimo tendencijos, galimos teisėtos sutikimo davimo „skatinimo“ priemonės; teisės susipažinti su asmens duomenimis ir gauti jų kopiją reguliavimo naujovės ir įgyvendinimo būdai.

2018 m. kovo 1 d. 14.00 val. VDAI surengtas susitikimas su IFPA KT komiteto nariais, CRO kompanijų atstovais (GKRPA asociacijos nariais) bei LBEK atstovais. Susitikime aptarta klinikinių tyrimų srityje kylančios duomenų apsaugos problemos ir galimos išeitys, atsižvelgiant į šių dienų aktualijas ir į artėjantį naują teisinį asmens duomenų apsaugos teisinį reguliavimų.

2018 m. vasario 9 d. 9–13 val. Vanda Perednienė, VDAI Prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė, dalyvaus Vytauto Didžiojo universiteto (Kaune) organizuojamoje konferencijoje dėl asmens duomenų apsaugos reformos įgyvendinimo (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo) ir skaitys pranešimą „Pasiruošimas asmens duomenų apsaugos reformai“. Konferencija skirta verslo atstovams, kurie tiesiogiai įgyvendins reglamentą savo įmonėse ir priims atitinkamus sprendimus. Renginyje pranešimus taip pat skaitys Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos atstovai, advokatų kontoros teisininkas, Hermitage Solutions įmonės vadovas ir kiti pranešėjai.

2018 m. vasario 7 d. Daiva Vyčinienė, VDAI Prevencijos skyriaus vedėja, dalyvaus Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija (IFPA) renginyje „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas inovatyvios farmacijos sektoriuje“ ir pasidalins asmens duomenų apsaugos srities gerąją praktika bei aktualijomis tvarkant asmens duomenis farmacijos ir asmens duomenų apsaugos srityje.

2018 m. sausio 30 d. 12-oji Duomenų apsaugos diena. Konferencija „Duomenų apsaugos diena pokyčius pasitinkant“

2018 m. sausio 25 d. Dovilė Almanienė, VDAI Prevencijos skyriaus patarėja, Švietimo informacinių technologijų centro organizuotame seminare, skirtame mokyklų IKT koordinatoriams, asmenims, besirūpinantiems IKT diegimu mokyklose, mokyklų vadovams, siekiantiems gerinti kibernetinį mokyklos saugumą, skaitė pranešimą „Duomenų apsaugos reforma: kaip jai pasiruošti?“

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-04