BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Šengeno priežiūros koordinavimo grupė

ŠENGENO SUSITARIMAS

1985 m. birželio 14 d. penkios Valstybės Narės: Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas, Vokietija ir Prancūzija pasirašė Šengeno susitarimą dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo (Šengeno susitarimas), kurio tikslas buvo panaikinti asmenų, Valstybių Narių piliečių, kertančių bendras sienas, kontrolę ir palengvinti transporto ir prekių judėjimą. Po kelių metų kitos Valstybės Narės, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją, prisijungė prie Šengeno susitarimo. Dvi valstybės (Norvegija ir Islandija), kurios nėra Valstybės Narės, taip pat prisijungė prie Šengeno susitarimo.

1990 m. birželio 19 d. buvo pasirašyta Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beneliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo (Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo), kuri yra Šengeno informacinės sistemos įkūrimo pagrindas ir palengvina laisvo judėjimo principo įgyvendinimą, įkuriant Šengeno erdvę.

Plačiau apie tai

Šengeno  informacinė sistema

Antrosios kartos Šengeno informacinė sistema. Teisės susipažinti su duomenimis vadovo santrauka (liet. k.)
Antrosios kartos Šengeno informacinė sistema. Teisės susipažinti su duomenimis vadovas (anglų k.)
ATASKAITA Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Šengeno informacinėje sistemoje (anglų k.)
2013–2015 m. SIS II priežiūros koordinavimo grupės ataskaita (anglų k.)

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI PAGAL ŠENGENO KONVENCIJĄ

Lankstinukas (LT)

Brošiūra "Asmens duomenų apsauga Šengeno informacinėje sistemoje"

Informacija apie teisės į asmens duomenų apsaugą įgyvendinimą besikreipiantiems dėl vizų

Institucijos, atsakingos už Šengeno konvencijos funkcijų vykdymą:

Nuorodos

Aktualijos

2013–2015 m. SIS II priežiūros koordinavimo grupės veiklos ataskaita

Antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) priežiūros koordinavimo grupės paskelbė bendrąją poziciją Nr. 1/2016 Dėl perspėjimų panaikinimo apie transporto priemones, kurių ieškoma konfiskuoti arba panaudoti kaip įrodymus baudžiamosiose bylose, ir Tarybos sprendimo 2007/533/TVR 38 straipsnio išaiškinimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-04