Atsparumo korupcijai lygis

Atsparumo korupcijai lygis – dydis, rodantis viešojo sektoriaus subjekto atsparumą korupcijai (gali būti nuo labai žemo iki labai aukšto) ir yra viena iš pagrindinių korupcijos prevencijos priemonių, nustatytų Korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnyje.

VDAI atsparumo korupcijai lygis bus nustatytas pagal atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką, kai ją patvirtins Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Atnaujinimo data: 2023-09-11