>

Pranešimas apie korupciją

Informuojame, kad Jums pateikus pranešimą apie galimą korupcijos atvejį Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (toliau – VDAI) Jūsų asmens duomenis VDAI tvarkys pranešimų apie galimą korupciją VDAI administravimo ir vertinimo tikslu. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite šiame privatumo pranešime).

Prašom nurodyti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos valstybės tarnautojus ar kitus asmenis, kurie savo veiksmais ar neveikimu padarė ar daro nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus. Taip pat pateikite kitus duomenis, kurie, Jūsų nuomone, yra reikšmingi

* Pranešimas.
Dokumentai, patvirtinantys informacijoje nurodytus pažeidimus, aplinkybes, kiti įrodymai (Pildyti nebūtina)