Subjektai, atsakingi už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Šulinskienė, el. p. [email protected], tel. 8 670 23 881.

Prie antikorupcinės aplinkos kūrimo prisideda ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 1T-79 (1.12.E) sudaryta komisija.

Atnaujinimo data: 2023-09-11