Tarptautinis bendradarbiavimas

Europos duomenų apsaugos valdyba


Informuojame, kad Jums kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu arba su juo susijusiais pranešimais Jūsų asmens duomenis Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija tvarkys skundų nagrinėjimo ir, kai taikoma, tarptautinio bendradarbiavimo, įskaitant įgyvendinant nuoseklumą, užtikrinimo tikslais. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite prie šio laiško prisegtame Privatumo pranešime

Informuojame, kad Jums kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl leidimo perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes Jūsų asmens duomenis Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija tvarkys prašymų išduoti Leidimą vertinimo ir leidimų išdavimo tikslu. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite šiame Privatumo pranešime.

Atnaujinimo data: 2023-09-11