>

Leidimai teikti asmens duomenis į trečiąsias valstybes

Informacija apie leidimų teikti asmens duomenis į trečiąsias valstybes išdavimo procedūrą:

Informacija apie Įmonei privalomų taisyklių (BDAR 46 str. 2 d. b p. ir 47 str.) procedūrą:

Kita naudinga informacija:

Aktuali informacija dėl „Privatumo skydo“ (angl. Privacy Shield) ir asmens duomenų teikimo į Jungtines Amerikos Valstijas:

Informuojame, kad Jums kreipiantis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl leidimo perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes Jūsų asmens duomenis Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija tvarkys prašymų išduoti Leidimą vertinimo ir leidimų išdavimo tikslu. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite šiame Privatumo pranešime.

Atnaujinimo data: 2023-09-11