Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas ar tarnybinis nusižengimas, padaromas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

VDAI darbuotojai laikosi Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos etikos ir antikorupcinio elgesio taisyklių>>, tiek atliekant savo pareigas darbo metu, tiek veikiant ne darbo metu, elgiasi taip, kad būtų išvengta situacijų, kurios gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, ar veiklos, nesuderinamos su viešuoju interesu, kuria siekiama neteisėtos naudos sau ar savo artimiesiems, ar sudaromos sąlygos kitiems asmenims turėti naudos. Kiekvienas VDAI darbuotojas prisiima atsakomybę ir įsipareigoja savo asmeniniu pavyzdžiu kurti ir palaikyti antikorupcinę aplinką, pagrįstą pagarba kolegoms ir kitiems asmenims.

VDAI nėra fiksuota korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų.

Atnaujinimo data: 2023-09-11