>
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija dalyvauja formuojant politiką asmens duomenų apsagos srityje – rengiant įstatymų, kitų teisės aktų projektus. Atsižvelgiant į tai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė su asmens duomenų aspaugos reforma susijusių įstatymų projektų pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 pakeitimo įstatymo projekto, kurie 2016 m. IV ketvirtį buvo pateikti Teisingumo ministerijai.

Atnaujinimo data: 2023-09-11