>

ES dvynių projektas Nr. UA/47b „Ukrainos Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“

VDAI padės Ukrainai gerinti žmogaus teisių apsaugą

Lietuva kartu su Austrija partnerio teisėmis dalyvauja ES dvynių projekte Nr. UA/47b „Ukrainos Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“, skirtame užtikrinti ir stiprinti veiksmingesnės prevencijos ir reagavimo į žmogaus teisų pažeidimus mechanizmą Ukrainos Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucijoje.

VDAI prisideda prie šio projekto įgyvendinimo kartu su kitomis Lietuvos institucijomis, t. y. Lietuvos Seimo kontrolierių įstaiga, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lietuvos teisės institutu, Vilniaus universitetu, Centrine projektų valdymo agentūra, bei Ausrijos Ludwigo Boltzmanno žmogaus teisių institutu. 2016 m. pasirašyta jungtinės veiklos sutartis. Projekto trukmė – dveji metai.

2017 m. vasario pradžioje Ukrainoje įvyko šio projekto atidarymo renginys, kuriame Lietuvai atstovavo Lietuvos Respublikos teisignumo ministrė Milda Vainiutė, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas ir Seimo kontrolieriai Augustinas Normantas ir Raimondas Šukys.

Pranešimas spaudai (angl.)

VDAI kontaktinis asmuo šiame projekte
Teisės skyriaus vedėja Danguolė Morkūnienė

2017-04-05 Įgyvendinant ES dvynių projektą VDAI lankėsi svečiai iš Ukrainos Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucijos

2018 m. liepos 4 d., įgyvendinant ES dvynių projektą Nr. UA/47b „Ukrainos Parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį“, Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje lankėsi Ukrainos delegacija. Ukrainos atstovus VDAI priėmė Teisės skyriaus vedėja Danguolė Morkūnienė ir supažindino juos su VDAI veikla bei Lietuvos patirtimi pradedant taikyti naują asmens duomenų teisės aktą – Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Liepos 5 d. D. Morkūnienė Ukrainos žmogaus teisių gynimo atstovams mokymuose skaitė pranešimą tema „Atviri duomenys: praktika Lietuvoje“.

Atnaujinimo data: 2023-09-11