>

Projektas „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimo didinimas įgyvendinant asmens duomenų apsaugos politiką“

Lietuvos bibliotekininkų draugija kartu su Valstybine duomenų apsaugos inpekcija įgyvendina projektą „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimo didinimas įgyvendinant asmens duomenų  apsaugos politiką“, kuris iš dalies finansuojamas ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projekto finansavimo ir administravimo sautartis (toliau - sutartis) pasirašyta 2013 m. birželio 04 d. Nr. VP1-4.1-VRM-08-V-01-006. Sutartį pasirašiusios šalys: LR Vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos bibliotekininų draugija.

Projekto trukmė – 18 mėnesių. Projekto pradžia - 2013 m. birželio mėn., pabaiga - 2014 m. gruodžio mėn.

Projektą įgyvendina partneriai:

  • Lietuvos bibliotekininkų draugija – partneris, atsakingas už projekto įgyvendinimą;
  • Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Projekte taip pat dalyvauja Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija.

Projekto tikslas - sustiprinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimą, siekiant pagerinti asmens duomenų apsaugos politikos nuostatų įgyvendinimą.

Projekto uždaviniai:

1.1. sukurti prielaidas valdžios ir NVO sektorių partnerystei asmens duomenų apsaugos srityje;

1.2. sukurti valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo priemones viešosios politikos įgyvendinimo gerinimui asmens duomenų apsaugos srityje.

Projekto metu bus įgyvendintos tokios veiklos:

Veiklos Nr.Veiklos pavadinimasRezultatai
1.1.1.„Visuomenės nuomonės ir interesų pažinimo tyrimo atlikimas bei rekomendacijų parengimas dėl valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo“atliktas 1 tyrimas, parengta 1 rekomendacija
1.1.2.„Viešos valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo konferencijos suorganizavimas“suorganizuota 1 konferencija
1.2.1.„Interaktyvios duomenų bazės konsultacinei veiklai sukūrimas“sukurta 1 interaktyvi duomenų bazė
1.2.2.„LBD narių parengimas vykdyti gyventojų konsultacinę veiklą“sukurta 1 metodika (planuojama apimtis 40-50 psl.), 1 tinklo bendradarbiavimo nuostatai, sukurtas 1 valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo tinklas, konsultuota 205 asm.;
1.2.3.„Informacinės ir metodinės medžiagos parengimas ir leidyba“parengta ir išleista informacinė ir metodinė medžiaga (30000 egz., planuojama apimtis 25-30 psl.), parengtas ir išleistas informacinis plakatas (600 vnt.).

Projekto metu aktyviausiems Lietuvos bibliotekininkų draugijos nariams sudaromos galimybės dalyvauti konsultaciniuose mokymuose dėl konsultavimo paslaugų duomenų apsaugos klausimais teikimo bibliotekose, naudojant projekto metu sukurtą duomenų bazę.

Tikimasi, kad įgyvendinus šį projektą Lietuvos bibliotekininkų draugija pakels savo narių kompetenciją bei išplės bibliotekų teikiamų paslaugų sąrašą, o informacija apie asmens duomenų apsaugą bei konsultacijos taps lengviau prieinamos Lietuvos gyventojams.

Informacija apie projekto įgyvendinimą ir planuojamus renginius nuolatos bus atnaujinama LBD svetainėje.
Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis elektroniniu paštu [email protected] arba tiesiog į LBD administraciją.

Atnaujinimo data: 2023-09-11