>

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apibendrinimai

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2023 m. gruodžio 5 d. sprendimas byloje C-683/21  dėl BDAR 4 straipsnio 2 bei 7 punktų, 26 straipsnio 1 dalies ir 83 straipsnio 1 dalies išaiškinimo. VDAI santrauka>>

ESTT 2023 m. gegužės 4 d. sprendimas byloje C-60/22 (BDAR 17 straipsnio 1 dalies d punkto ir 18 straipsnio 1 dalies b punkto taikymas: ar susitarimo pagal BDAR 26 straipsnį ir veiklos įrašų tvarkymo pareigos nevykdymas reiškia neteisėtą asmens duomenų tvarkymą)

ESTT 2023 m. gegužės 4 d sprendimas byloje C-487/21 (BDAR 15 straipsnio taikymas: asmens duomenų kopija)

ESTT 2023 m. birželio 22 d. sprendimas byloje C-579/21 (BDAR 15 straipsnio taikymas: dėl prašymo suteikti informaciją apie duomenų valdytojo darbuotojų, atlikusių asmens duomenų tvarkymo operacijas pagal duomenų valdytojo nurodymus, tapatybės pateikimo, kai tai susiję su žurnalo įrašų (angl. log data) pateikimu)

Atnaujinimo data: 2024-01-18