BDAR

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


2020 m. asmens duomenų apsaugos srities teismų sprendimų apibendrinimas

Data

2021 03 02

Įvertinimas
4
court.jpg

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) apibendrino teismų sprendimus, kuriuose nagrinėti atvejai dėl VDAI tirtų asmenų skundų.

Šiame apibendrinime pateikiama 21 teismų sprendimo, įsiteisėjusio iki 2020-12-31, santrauka. Iš jų 10 Vilniaus apygardos administracinio teismo, kurie nebuvo apskųsti apeliacine instancija,  ir 11 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimų.

15 bylų baigėsi VDAI sprendimus pripažinus teisėtais ir palikus juos galioti, 4 bylose VDAI sprendimai palikti galioti dalyje, o kitoje dalyje panaikinti, dviejose bylose VDAI sprendimai panaikinti ir skundas perduotas nagrinėti iš naujo.

 

Plačiau: 2020 m. teismų sprendimų, priimtų nagrinėjant bylas dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos priimtų sprendimų ar neveikimo, apibendrinimas>>