BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


2020 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalga

Data

2021 06 25

Įvertinimas
5
2020 ataskaita.jpg

Europos Sąjungos valstybių narių asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, kiekvienais metais parengia ir pateikia Europos duomenų apsaugos valdybai, Europos Komisijai ir visuomenei veiklos ataskaitą. Lietuvoje asmens duomenų apsaugos priežiūros veiklą vykdo dvi institucijos:

- Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir
- Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos arba akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais.

Atsižvelgiant į tai, 2020 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalgoje pateikiama abiejų institucijų informacija.

Kviečiame susipažinti su 2020 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalga>>