BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


2021 m. asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalga, parengta pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos informaciją

Data

2022 07 11

Įvertinimas
2
apzvalga.png

Lietuvoje asmens duomenų apsaugos priežiūros veiklą vykdo dvi institucijos:
- Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir
- Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos arba akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais.
Atsižvelgiant į tai, 2021 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalgoje pateikiama abiejų institucijų informacija.

 

2021 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalga>>