BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


2021 m. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija prisidėjo stiprinant kibernetinį saugumą Lietuvoje

Data

2022 05 17

Įvertinimas
3
2021 m kib sutrumpinta.png

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra viena iš institucijų, įgyvendinančių kibernetinio saugumo politiką Lietuvoje. Inspekcija prisidėjo prie kibernetinio saugumo sistemos kūrimo priimant Kibernetinio saugumo įstatymą, ir toliau prisideda prie jos tobulinimo ir užtikrinimo dalyvaudama Kibernetinio saugumo tarybos veikloje.

Kibernetinis saugumas tiesiogiai susijęs su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atliekama asmens duomenų saugumo pažeidimų nagrinėjimo veikla. Tiriant asmens duomenų saugumo pažeidimus prireikus inspekcija bendradarbiauja ir su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, kitomis susijusiomis institucijomis.

Informacijos apie Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklą kibernetinio saugumo kontekste galite rasti leidinio „Svarbiausia Lietuvos kibernetinio saugumo būklės statistika ir tendencijos 2021 m. – 2022 m. I ketv.“ 9–10 p.>>

Krašto apsaugos ministerijos naujiena>>