BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų tolesnio bendradarbiavimo susitikimas Duomenų apsaugos dienos proga

Data

2022 01 31

Įvertinimas
3
VDAI ir ZEIT.png

2022 m. sausio 28 d. Duomenų apsaugos dienos proga susitiko Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos atstovai.

Dviejų Lietuvos asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų vadovai sveikindami su profesine švente dalijosi patirtimi ir iššūkiais vykdant asmens duomenų apsaugos priežiūros veiklą ir ginant žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą.

Priežiūros institucijos dar 2019 m. vasario 15 d. yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį. Vadovaujantis šia sutartimi Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba teikia viena kitai informaciją apie savo veiklą, keičiasi reikiamais duomenimis, teorine ir kita abipusiai naudinga informacija bei praktika, dalyvauja asmens duomenų apsaugai skirtuose renginiuose. Be kita ko, abi institucijos dalyvauja tarptautinėse darbo grupėse ir rengia bendrą Lietuvos asmens duomenų apsaugos priežiūros sistemos ataskaitą, kuri teikiama Europos duomenų apsaugos valdybai ir Europos Komisijai.

Susitikimo metu asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos atkreipė dėmesį, kad praktika parodė, jog siekiant Lietuvoje užtikrinti skaidresnę asmens duomenų apsaugos sistemos priežiūrą, būtina nuolatos dalintis patirtimi ir diskutuoti dėl naujausių asmens duomenų tvarkymo būdų, keliančių rizikų duomenų subjektams. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba sutarė, kad bendradarbiaujant būtina kartu analizuoti ir vertinti ES valstybėms asmens duomenų apsaugos taisykles numatančio Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo aspektus, siekiant tinkamo šio teisės akto nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje.