2024-04-19

Atnaujinta: rekomendacija dėl veiklos įrašų ir jų formos

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, atsižvelgdama į duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų užklausas dėl to, kaip tinkamai įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 30 straipsnyje nustatytą reikalavimą pildyti veiklos įrašus, taip pat, kokiais atvejais ir apimtimi ši pareiga netaikoma, parengė Rekomendaciją dėl duomenų tvarkymo veiklos įrašų (toliau – Rekomendacija) ir atnaujino duomenų tvarkymo veiklos įrašų (toliau – Veiklos įrašai) duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams formas.

Pagrindiniai Rekomendacijoje aptariami klausimai:

  • Kam privalomi Veiklos įrašai ir kokia apimtimi ši pareiga taikoma;
  • Kas turi rengti Veiklos įrašus ir kaip jų rengime dalyvauja duomenų apsaugos pareigūnas;
  • Kokią informaciją įtraukti į Veiklos įrašus;
  • Kaip atlikti asmens tvarkymo veiklos inventorizavimą ir kt.

 

Pastebėtina, kad nors ši rekomendacija skirta tinkamam BDAR reikalavimų taikymui, tačiau joje aptarti aspektai gali būti taikomi ir įgyvendinant pareigas dėl Veiklos įrašų pagal Teisėsaugos ADTAĮ.  

 

Susipažinkite: