BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Konferencija „Aukšti asmens duomenų apsaugos standartai: tikrovė ir siekiai“ ir SolPriPa projekto uždarymo renginys

Data

2020 09 11

Įvertinimas
4
konferecnija.png

2020 m. rugsėjo 10 d. asmens duomenų apsaugos SolPriPa projekto nuotolinė nemokama konferencija „Aukšti asmens duomenų apsaugos standartai: tikrovė ir siekiai“ kartu su projekto baigiamuoju renginiu, kuriuos organizuoja projekto partneriai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir Mykolo Romerio universitetas.

 

KONFERENCIJA

2020 m. rugsėjo 10 d. surengta asmens duomenų apsaugos SolPriPa projekto baigiamoji nuotolinė konferencija „Aukšti asmens duomenų apsaugos standartai: tikrovė ir siekiai“. Renginys nemokamas, dalyvių skaičius neribotas.

Konferenciją organizuoja iš dalies Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto „Sprendžiant privatumo paradoksą: asmens duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės ir vieno iš svarbiausių vartotojų pasitikėjimo skaitmenine ekonomika veiksnių, aukštų standartų skatinimas“ (SolPriPa) partneriai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir Mykolo Romerio universitetas.

Konferencijos temos:
Kaip derinti aukštus BDAR reikalavimus su šiuolaikinės ekonomikos realybe, ypač atsižvelgiant į startuolių bei smulkiojo ir vidutinio verslo padėtį?
Kaip suderinti aukštus asmens duomenų apsaugos standartus ir informacijos laisvę, ypač spaudos laisvę?
Kaip elgtis su itin jautriais asmens duomenimis ir užtikrinti jų saugumą?
Taip pat ypatingas dėmesys bus skiriamas asmens duomenų tvarkymui sveikatos apsaugos ir žiniasklaidos srityse bei COVID-19 pandemijos metu.
 
Konferencijos pranešėjai: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas, pavaduotoja Danguolė Morkūnienė, padalinių vadovai Egidijus Verenius ir Daiva Tamulionienė, Mykolo Romerio universiteto Teisingumo tyrimų laboratorijos vadovė doc. dr. Salvija Mulevičienė, kiti Mykolo Romerio atstovai Darius Štitilis ir Marius Laurinaitis, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjos doc. dr. Skirgailė Žalimienė, Ramutė Ruškytė, žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė.

Konferencijos programa>>
Apie SolPriPa projektą>>


Pranešimų įrašai:

SolPriPa projekto tikslų įgyvendinimas ir artimiausi planai (Danguolė Morkūnienė, VDAI, 2020 m.)

BDAR, Europos duomenų apsaugos valdyba ir tarptautinis bendradarbiavimas (R. Andrijauskas, VDAI, 2020 m.)

Aukšti asmens duomenų apsaugos standartai ir aktualijos (E. Verenius, VDAI, 2020 m.)

Asmens duomenų apsauga nuotoliniu būdu teikiant sveikatos paslaugas (D. Tamulionienė, VDAI, 2020 m.)

Asmens duomenų kiekio mažinimo principo įgyvendinimas finansų įstaigose (M. Laurinaitis, MRU ir dr. D. Štitilis, MRU, 2020 m.)

BDAR taikymas žurnalistikos veiklai (S. Mulevičienė, MRU, 2020 m.)

Iššūkiai įgyvendinant saviraiškos ir informacijos laisvę (G. Ramanauskaitė, žurnalistų etikos inspektorė, 2020 m.)

Asmens duomenų apsaugos bei saviraiškos ir informacijos laisvės teismų praktika (S. Žalimienė, LVAT, 2020 m.)

 

PROJEKTO BAIGIAMASIS RENGINYS

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius pristatė SolPriPa projekto aktualumą ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vaidmenį projekte. Mykolo Romerio universiteto prorektorė Regina Valutytė šio projekto metu teigė sėkmingai įgyvendinanti akademinės bendruomenės ir praktikų partnerystės idėją.
Pagrindinė baigiamojo renginio dalis buvo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotojos Danguolės Morkunienės pristatymas, numatytas po pirmosios konferencijos dalies, apie pagrindinius SolPriPa projekto rezultatus ir pasiekimus. Ji taip pat pristatė auditorijai vieną iš projekto rezultatų: mobiliąją programėlę „ADA gidas“ ir kaip ją naudoti. Po klausimų ir atsakymų sesijos buvo aptartas projekto rezultatų tvarumas ir pristatytas būsimas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Mykolo Romerio universiteto bendradarbiavimas įgyvendinant projektą SOLPRIPA 2 WORK.
Taip pat konferencijos metu ir baigiamojo renginio pristatymų metu organizatoriai paprašė auditorijos atsakyti į 6 klausimus, susijusius su projektu. Užduoti klausimai:
1) Kaip vertinate savo žinias apie BDAR?
2) Asmens duomenų apsaugos lygis Lietuvoje, Jūsų nuomone, yra
3) Ar dabartinė asmens duomenų apsaugos teisinė sistema jums pakankamai aiški?
4) Kokiose srityse, Jūsų nuomone, susiduriame su asmens duomenų tvarkymo problemomis?
5) Ar girdėjote apie SolPriPa projektą, kurio tikslas - informuoti apie asmens duomenų apsaugą iki šios dienos?
6) Ar jums būtų naudinga naudotis mobiliąja programėle „ADA gidas“?

Rezultatai parodė, kad dauguma respondentų (36%) turi tik pagrindines žinias apie bendrąsias GDPR taisykles ir jiems reikia išsamesnių žinių, 29% respondentų savo žinias įvertino kaip geras ar labai geras, 20% - vidutiniškai, o neturintys - 14 proc. Asmens duomenų apsaugos lygį Lietuvoje dauguma įvertino kaip pakankamą (51 proc.). Tačiau paklausti, ar jiems asmeniškai duomenų apsaugos teisinio reguliavimo sistema yra aiški ir suprantama, absoliuti dauguma respondentų atsakė, kad „NE“ (74 %). Atsakymai, kuriose srityse, jų nuomone, susiduriame su daugiau problemų, susijusių su duomenų apsauga, dauguma respondentų pasirinko sveikatos sektorių 43 proc., elektroninę komerciją - 36 proc., žiniasklaidos sektorių - 33 proc., finansų sektorius - 31%, darbo santykius - 28%. 71% respondentų teigė negirdėję apie „Solpripa“ projektą iki šio viešo renginio (tai reiškia, kad šiuo renginiu pasiekėme plačią auditoriją už seminaro tikslinių grupių ribų) ir 62% teigė, kad jiems bus naudinga mobilioji programėlė ADA gidas.