BDAR
gdpr

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Inspekcijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.


Pareiga teikti informaciją asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai

Data

2022 01 26

Įvertinimas
14
tyrimas.png

Reaguodama į viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl www.karstospedos.lt tvarkomų asmens duomenų, asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) pradėjo tyrimą. Priežiūros institucijai atliekant tyrimą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) duomenų valdytojas privalo bendradarbiauti su priežiūros institucija. Atsižvelgiant į tai, kad Nacionalinis socialinės integracijos institutas (toliau – Institutas) VDAI nepateikė tyrimui reikiamos informacijos, priežiūros institucija inicijavo baudos skyrimo procedūrą dėl nurodymo pateikti informaciją nevykdymo.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, atsižvelgdama į 2020 m. spalio mėn. žiniasklaidoje pateiktą informaciją:  
- https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/startuoja-duomenu-baze-apie-politiku-verslo-ir-viesuju-pinigu-rysius.d?id=85416915,  
- https://www.fm99.lt/tai-issamiausia-viesa-duomenu%CC%A8-baze%CC%87-lietuvoje-leidzianti-greitai-ir-paprastai-pamatyti-kaip-tarpusavyje-susije%CC%A8-politikai-aukstas-pareigas-einantys-valstybe/,
- https://www.tv3.lt/gaires/karstos-pedos?tag=489 ir vadovaudamasi BDAR (57 straipsnio 1 dalies a punktas), 2020 m. spalio mėn. pradėjo BDAR taikymo stebėseną Instituto atžvilgiu, siekiant įsitikinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumu interneto svetainėje www.karstospedos.lt.

Atsižvelgiant į tai, kad stebėsenos metu gautos informacijos nepakako įsitikinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumu, VDAI 2021 m. birželio mėn. Instituto atžvilgiu inicijavo tyrimą, susijusį su galimu BDAR nuostatų pažeidimu. BDAR 58 straipsnio 1 dalies a punktas suteikia VDAI teisę nurodyti duomenų valdytojui pateikti VDAI užduotims atlikti reikalingą informaciją. Tyrimo metu kreipdamasi į Institutą su klausimais VDAI ne tik paprašė pateikti tyrimui reikalingą informaciją, bet taip pat ir atkreipė dėmesį, kad, nors Lietuvos politikų ir sprendimų priėmėjų, verslo atstovų asmens duomenys yra viešai skelbiami atitinkamų valstybės institucijų interneto svetainėse, tačiau, kad jų tvarkymas perkėlus dalį duomenų į Instituto tvarkomą interneto svetainę karstospedos.lt būtų laikomas teisėtu, jis turi atitikti BDAR įtvirtintus asmens duomenų tvarkymo principus (BDAR 5 straipsnis).

VDAI primena, kad visi duomenų valdytojai privalo laikytis BDAR nustatytų su asmens duomenų tvarkymu susijusių principų – teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo, tikslumo, tikslo apribojimo, atskaitomybės ir kitų principų.  Išimčių dėl šių principų taikymo BDAR nenumato pagal tai, kokiais tikslais tvarkomi asmens duomenys (visuomenės informavimo, žiniasklaidos, mokumo vertinimo, sveikatos priežiūros ar kitais).

Institutas VDAI nurodymo nevykdė ir pareikalavo jį atšaukti, taip pat reikalavo patikrinimą nutraukti motyvuodamas tuo, kad interneto svetainėje karstospedos.lt vykdomą asmens duomenų tvarkymą prižiūri žurnalistų etikos inspektorius. Pabrėžiame, kad asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos konstatuoti faktus, įskaitant ir spręsti dėl kompetencijos, gali tik turėdamos sprendimui priimti reikalingą informaciją.

VDAI, atsižvelgdama į tai, kad Institutas nepateikė VDAI tyrimui reikalingos informacijos, nusprendė pradėti administracinės baudos skyrimo pagal BDAR 83 straipsnį procedūrą, kurios posėdis numatytas 2022-01-27.

VDAI pažymi, kad administracinės baudos skyrimo procedūra buvo pradėta ne dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo, o dėl VDAI nurodymo pateikti informaciją nevykdymo. Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo klausimas bus sprendžiamas tik gavus VDAI prašomą informaciją.

Pasak Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus Raimondo Andrijausko: „Demokratines vertybes puoselėjančioje valstybėje turi būti išlaikytas tinkamas balansas tarp žmogaus teisės į asmens duomenų apsaugą ir kitų žmogaus teisių ir laisvių. Balanso išlaikymas jokiu būdu nereiškia, kad konkrečiu atveju gali būti eliminuota nors viena iš teisių, pavyzdžiui, teisė į asmens duomenų apsaugą. Priežiūros institucijos požiūriu, pusiausvyrą gali padėti išlaikyti skaidrus ir sąžiningas asmens duomenų tvarkymas laikantis BDAR įtvirtintų principų“.

Atkreipiame dėmesį, kad nesutinkant su VDAI sprendimu jis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas teismui.

 

 

Kitos naujienos ir informacija:

Atviri duomenys, vieši duomenys ir asmens duomenų apsauga>>

Atvirųjų duomenų ir asmens duomenų santykis>>

Asmens duomenų apsaugos gairės ŽINIASKLAIDOS SEKTORIUI>>

Asmens duomenų ap sauga žiniasklaidoje>>